AKTUALITY
Adaptační kurzy 6. C a 6. D

V pondělí 5. 9. se vydaly postupně další dvě šesté třídy mimo prostředí klasické školní učebny, aby se věnovaly seznamovacím aktivitám. Pod vedením výchovné poradkyně Ivy Faltysové a za podpory třídních učitelek Romany Navrátilové a Kateřiny Víznerové se všichni nejen dobře bavili, ale vytvořili i společná výtvarná dílka, která ozdobí jejich třídy.

Po
fotogalerie