AKTUALITY
Adaptační kurzy 6. A a 6. B

S novým školním rokem přišlo na naši školu mnoho nových žáků. Na druhém stupni se učí po mnoha letech ve 4 paralelních třídách. Je třeba se nejprve seznámit mezi sebou a také s důležitými pravidly ve škole. Základem je samozřejmě slušné chování. K tomu slouží tzv. adaptační kurzy. Hned v pátek 2. 9. se jich účastnily třídy 6. A a 6. B. Ve třídě 6. A je třídní učitelkou Libuše Šrámková a ve třídě 6. B Eliška Bodenbergerová s asistentkou jedné žákyně Janou Malíkovou. Věříme, že se vytvoří správné třídní kolektivy

Po
fotogalerie