AKTUALITY
Vítání prvňáků 2016-2017

Školní rok byl slavnostně zahájen přijímáním prvňáčků i nových žáků 2. stupně, především v šestém ročníku. Zároveň vždy vzpomínáme na naše bývalé žáky, kteří právě vkročili do života studentů na středních školách a učilištích.

Školní léta si připomínají i starší ročníky, které se do lavic vracejí alespoň na krátký okamžik při abiturientských srazech, pokud jim to zdravotní stav dovoluje. Svědčí o tom i milý dopis bývalých žáků: „Začíná nový školní rok a do lavic nastupují malí prvňáčci, kterým přejeme, aby jednou rádi vzpomínali na školní léta stejně jako třída chlapců ročníku 1931. Před 80 lety jsme radostně vkročili do budovy školy, kde nás vítali pan ředitel Ešpandr a paní učitelka Marie Felcmanová. V dospělosti jsme se rádi vraceli zpět nejprve ve vzpomínkách a v letech 1989 – 2012 při pravidelných srazech třídy. Časem nás bohužel ubývá a nyní nám už léta nedovolí se osobně setkat, ale kamarádi, učitelé i škola stále zůstávají v naší mysli. Za všechny žáky třídy Vladimír Bárta.“

Všem žákům, studentům, rodičům i pedagogům přejeme hodně úspěchů na cestě za vzděláním a skvělé přátelské vztahy. Úspěšný školní rok 2016-17!

Mgr. Radka Polívková, ZŠ RK Masarykova
fotogalerie