AKTUALITY
Vyřazování deváťáků

Školní rok 2015 – 2016 je za námi! Jako již tradičně jsme ho s deváťáky zakončili v Pelclově divadle. Před zaplněným sálem jim byla předána jejich poslední vysvědčení za studia na ZŠ Masarykova. Třídě 9. A předávala skutečně krásná vysvědčení jejich milovaná třídní učitelka Ivana Frýzková, 9. B převzala vysvědčení z rukou paní učitelky Jany Beránkové a paní učitelka Libuše Šrámková naposledy potřásla rukou svým žákům z 9. C. Deváťákům ale nepřály pouze paní učitelky třídní, ale i paní ředitelka Radka Polívková a zástupci města pan starosta Jan Skořepa a paní místostarostka Jana Drejslová.

Protože to byli žáci, kteří měli naprosto výstavní vztahy v kolektivu, konec dnešní slavnosti byl zakončen jejich povedenými vystoupeními. Program to byl velice rozmanitý, od dojemné písničky přes poučné video až po závěrečný tanec, který rozdováděl celé divadlo.

Přejeme všem, nejen deváťákům, aby si užili krásné letní prázdniny, v životě je potkávalo v hojné míře jen to dobré a do nového školního roku vykročili tou správnou nohou.

Mgr. Iva Faltysová, výchovná poradkyně ZŠ RK Masarykova

fotogalerie