AKTUALITY
Čtvrtý ročník sběru papíru

Ve dnech 9. – 12. května probíhal na 2. stupni naší školy sběr papíru. Aktivně se zúčastnila téměř stovka žáků a řada učitelů. Poprvé se podařilo zaplnit více než jeden kontejner, musel být přistaven ještě další. Celkem se nasbíralo 4 100 kg papíru.

Vážíme si snahy žáků, kteří pěšky nebo autobusem vláčeli jeden balíček letáků. Nemusí pršet, stačí, když kape. Ti, kteří chtěli vyniknout, museli zaktivovat rodiče nebo prarodiče a dovézt papír autem – tak se dovážely náklady o hmotnosti 366, 303, 300… kg.

Nejvíce – dohromady 733 kg papíru – doneslo 10 žáků ze 6.C.

Děkujeme všem, odměna bude sladká!

Čt