AKTUALITY
Anglické divadelní představení podruhé

V loňském školním roce nás poprvé pozvalo Divadelní centrum ze Zlína na anglické představení. Už po této zkušenosti jsme se s nimi domlouvali, že je velice rádi navštívíme i v dalším roce, protože reakce žáků byly vesměs výborné.

Zlín na nás nezapomněl a pozval nás na volné pokračování loňského představení nazvané Peter Black 2 – A new beginning. A tak se letošní žáci devátých ročníků, kteří loni zažili, jak vysokoškolsky vzdělaný Peter přišel o celý svůj život a skončil na ulici, mohli těšit na to, co je čeká letos. K deváťákům se přidali osmáci a v počtu téměř sto deseti žáků jsme vyrazili do divadla a stejně jako loni se skvěle bavili (s určitostí většina z nás) při tom, jak se Peter pokoušel znovu postavit svůj život na nohy. Přes spoustu nevydařených pokusů najít si zaměstnání našel v závěru příběhu nejen to, ale i lásku.

Divadlo se líbilo a nám nezbývá než Divadelnímu centru ze Zlína poděkovat za takové zpestření výuky anglického jazyka a jejího přenesení do reálného života.

Mgr. Hana Marková
fotogalerie