AKTUALITY
Pohádkový karneval

V úterý 9. února se v naší nazdobené tělocvičně sešly všechny víly, kočičky, Sněhurky, Růženky, kuchtičky, čertice, čarodějnice i břišní tanečnice z okolí, ke kterým se přidali stateční princové, policisté, hasiči, vojáci, mušketýři i kovbojové, aby si společně ve veselé náladě užili ten správný karnevalový rej!

Letošním vydařeným odpolednem rozradostněné děti provedli Křemílek a Vochomůrka, kteří si pro nádherně maskované školáčky i předškoláčky připravili napínavé soutěže a spoustu tanečních kreací v rytmu pohádkových melodií.

Kdo nevyhrál v běhu s kačenkou, židličkované nebo nepřekonal nastraženou laťku, potěšila ho malá samolepka jako odměna za připravený kostým. Největší odměnou dětem i dospělým pak bylo krásné odpoledne! Děkujeme všem, kteří se na přípravě i zdárném průběhu karnevalu podíleli a doufáme, že jsme dětem zprostředkovali nezapomenutelný zážitek! Nahlédněte sami do naší malé fotogalerii a krátké videozáznamy.

Učitelé a vychovatelky 1. st.Ráda bych poděkovala všem vyučujícím prvního stupně a jmenovitě paní učitelce Kláře Solárové a paní vychovatelce Gabriele Moravcové. V pondělí totiž onemocnělo ve škole několik dospěláků a ony na sebe vzaly ten těžký úkol převzít ze dne na den organizaci karnevalu. Zvládly to na jedničku s hvězdičkou. Ostatní vyučující jim byli velkou oporou a za to patří všem velké poděkování. Spokojenost dětí byla tedy pro všechny velkou odměnou.

Vedení školy