AKTUALITY
Zápis prvňáčků

Jako již řadu let, dne 15. ledna odpoledne byl otevřen pavilon Základní školy Rychnov n. Kn., Masarykova pro příchozí předškoláky. Doprovázeli je rodiče, sourozenci i prarodiče. Byl to velký den v životě budoucích školáků, neboť se dostavili k zápisu do 1. třídy.

Od prvních okamžiků se začala školní chodba plnit a vždy 8 vyučujících najednou zapisovalo. Největší zájem byl samozřejmě u učeben, kde zapisovaly paní učitelky Ivana Berková, Marcela Ježková a Tereza Macháčková, které budou od září třídními učitelkami tří tříd prvňáčků. Prověřovaly se znalosti a dovednosti, na které byly děti pečlivě připravovány v mateřských školách. Kdo ještě nedosáhl školní zralosti, přicházel se žádostí o odklad školní docházky na základě rady učitelek z MŠ, které mají výborné zkušenosti a srovnání dětí ve vrstevnické skupině. V takovém případě ještě děti čeká návštěva pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře, aby se do konce května učinilo konečné rozhodnutí, zda 1. 9. 2016 půjde dítě znovu do školky anebo již zamíří do školních lavic.

Zápis do školy pojala řada rodin jako malou slavnost, přišli krásně oblečení, budoucí žáci se chlubili novými penály i aktovkami. Bylo to velmi náročné, ale zároveň příjemné odpoledne. Trochu nás mrzelo, že rodiče museli čekat ve frontě na vydání rozhodnutí před sborovnou, ale sepsání Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se nedalo uspíšit, a tak vycházelo asi 5 minut na každou rodinu. Všichni byli ale do poslední minuty milí a vstřícní.

Zveme naše budoucí prvňáčky na tradiční školní karneval, kde budou uvítání staršími kamarády z pavilonu. Karneval se koná v úterý 9. února v tělocvičně a tématem budou pohádkové bytosti (nejlépe pohádkové dvojice). Bohatou fotogalerii ze zápisu si můžete prohlédnout na www.zsrychnov.cz Budeme se těšit na další setkávání

Mgr. Radka Polívková, ředitelka školy

fotogalerie