AKTUALITY
Vánoční turnaj v košíkové

Kalendářní rok oslavují žáci ZŠ RK Masarykova již tradičně pár dnů před jeho skutečným koncem. První stupeň si užívá třídní vánoční besídky, navštěvuje výstavu betlémů a věnuje se vánočním tradicím. Druhý stupeň se schází v hale rychnovské průmyslovky ke sportovně kulturnímu dopoledni. Ani letos tomu nebylo jinak.

Učitelé tělocviku připravovali v košíkářských dovednostech své žáky již několik týdnů, zpracovali spolu s vedením školy harmonogram celé akce a postavili základní hráčské sestavy. Rozhodčím souboje žáků devátého ročníku proti učitelům byl náš bývalý žák Jiří Ruffer, kterému patří obrovský dík za spravedlivé soudcování.

Obě mužstva nastoupila s obrovským odhodláním poprat se o vítězství. Snaha byla veliká, výkony velice pěkné. Ostatní ročníky vytvořily příjemnou diváckou kulisu a sešlo se i velké množství bývalých žáků naší školy, kteří také fandili a zároveň přišli pozdravit své bývalé učitele. Bylo to velice milé. Vítězem se stalo družstvo učitelů, ale to není vlastně vůbec důležité. Všichni nesmírně oceňujeme to nasazení, radost z pohybu a zachování pěkné školní tradice.

V mezičasech mezi soutěžemi vystoupily třídy 9. ročníku se svými vtipnými tanečními sestavami. Velice oceňujeme odvahu, nápaditost, vtip a nasazení, se kterými do vystoupení šli a následně sklidili obrovský úspěch. 9. A dokonce vyzvala své mladší spolužáky na palubovku a zcela nečekaně došlo na společný tanec letkis, což je původem starý finský lidový tanec. Závan ze severských oblastí je zde zřejmý, když venku to vypadá spíš jako před Velikonocemi.

V další části soutěžily již úplně všechny třídy ve dvojtaktech a poté přišlo na řadu zajímavé slalomové soutěžení ve vatových kabátech, s medicinbaly a kopacím míčem zároveň. Koordinačně velmi náročné, pro diváky atraktivní.

Celé naše shromáždění přišla pozdravit i paní místostarostka Jana Drejslová, která všem popřála krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí do nového roku. Po společné vánoční koledě Štědrej večer nastal byly vyhlášeny konečné výsledky mezitřídních soubojů, a pak už jsme si popřáli krásné a štědré Vánoce, dobré vykročení do roku 2016!

Radka Polívková, ředitelka školyfotogalerieYouTube