AKTUALITY
Předvánoční návštěva v Hradci Králové

Děti ze tříd 3.A a 3.C navštívily ve čtvrtek 10.12. Muzeum východních Čech v Hradci Králové. V rámci interaktivního programu se dozvěděly, jak dříve děti trávily předvánoční čas, o jejich zimních radovánkách a také o tradicích, které se dodržovaly. V kreativní tematické dílničce si vyrobily drobný dáreček na památku. Spoustu zajímavého se dozvěděly také při prohlídce malé vodní elektrárny Hučák, a protože počasí přálo, zhlédly i soutok řek Labe a Orlice. Z našeho krajského města pak třeťáci odjížděli naprosto spokojeni a snad i překvapeni, jak se dá v poměrně krátké době získat tolik nových informací a zážitků.

Čtv+Ve