AKTUALITY
Halloween

Zdobení naší školy v duchu Halloweena a vytváření pravé duchařské atmosféry, dokreslující nevlídné počasí listopadových odpolední, vyvrcholilo akcí, na kterou byli pozváni nejen žáci naší školy. Všichni ti, kdo dorazili, mohli ochutnat nejen z jídel a nápojů připodobněných k tomuto svátku, ale projít si ve škole i na desítku aktivit skrz naskrz halloweenských, jako například prolézání pavučinou, balení mumií, lovení jablek z mísy ústy, čarodějnické kreslení košťaty v mouce, házení těstem na terče či zdolání svíčkového labyrintu.

Nejen ti mladší chvílemi vypadali, že se ve ztemnělé atmosféře pozdního odpoledne ve škole báli. K vidění byla přehlídka různorodých kostýmů, masek či líčení, kterých se občas děsili i žáci navzájem.

Malou perličkou na dortu byla návštěva Angličana Kevina s jeho ženou. Ti si se žáky naší školy nejen povídali, ale přinesli s sebou i jednu halloweenskou aktivitu, jež se setkala s velikým zájmem přítomných. Vytáhnout z mouky ústy bonbon, který vám tam spadl z vrcholku moučného koláče, není vůbec jednoduché, aniž by se vám obličej proměnil v bílou masku. Navíc, když vám tam potměšilý protihráč obličej ještě trochu přistrčí ?. Celý podvečer se vydařil a velké díky patří všem, kdo se podíleli na jeho organizaci.

Mk
fotogalerie