AKTUALITY
3D tisk

Přechod na novou informatiku znamená nejen širší mezipředmětovou spolupráci, ale také více praktických ukázek během hodin. Jedním z takových příkladů výuky, je využití 3D tiskárny při hodinách informatiky.

V hodinách informatiky se žáci sedmých tříd nejdříve podrobně seznámili se softwarem pro modelaci 3D návrhů. Na teorii následně navázali konkrétním návrhem své originální klíčenky, která byla vytištěna a předána hrdému majiteli.

PC