AKTUALITY
Když se týden vydaří

Povánoční období bylo u nás stejně krásné jako to předvánoční. Zážitky, dojmy i radost musely ven. Děti vyprávěly o tom, jak období vánoční prožily, chlubily se dárečky, vzpomínaly na historky z chvil prožitých s rodinou. Většinu času jsme první dny trávili povídáním na koberci. Pootočili jsme se také do roku minulého a zkusili se zamyslet nad tím, co se nám v něm podařilo. Poté jsme sepisovali touhy, přání a cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout v roce letošním. Popřáli jsme si navzájem vše dobré. Bylo neuvěřitelné, jaká přání a jak upřímně je věnovali jeden druhému. Na čtvrtek jsme dostali pozvání do ZŠ Kolowratská, za což velice děkujeme. Jejich divadelní vystoupení nás vrátilo zpět do třpytivého času, a navíc jsme se mohli znovu setkat s našimi bývalými spolužáky, Vojtíkem a Honzíkem. Nadšeni byli všichni. Zbytek týdne jsme věnovali Třem králům. Četli jsme jejich příběh, děti hledaly cestu za betlémskou hvězdou, zkoumaly, co je vlastně zlato, kadidlo a myrha, jaké zvyky se váží k tomuto svátku – svěcená voda, tříkrálová svěcená křída či věštění budoucnosti. Ve skupinkách děti vyrobily úžasné krále, odstrojily stromeček a vyvěštily si z pod hrnečku, zda je v nové roce bude čekat štěstí, zdraví, síla, poznání, láska či život. Nejprve si ale každý mohl říci, jaký symbol by si nejraději vytáhl a svou odpověď zdůvodnil. Jejich slova mne naprosto odzbrojila. Tímto jsme vánoční období ukončili a hurá za dobrodružstvími roku 2023. Kéž bychom si všichni dokázali užít každý den s takovou chutí, jako to umí ti moji druháčci.

2.A a MJ