AKTUALITY
Čtenářská dílna

Dílna je místo, kde dochází ke tvorbě. Proč ale dílna čtenářská? Tvoříme snad něco ve chvílích, kdy čteme? Na první pohled možná ne, ve skutečnosti však bezpochyby. Příběh, který autor vytvořil, v našich myšlenkách znovu ožívá a nabírá podob, které jim dáme. Právě a jen v naší představivosti vznikají konkrétní obrysy, barvy, tvary, tóny hlasů, výrazy tváří, které dotváříme tím, jak propojujeme zážitky autora s naší vlastní zkušeností.

V čase předvánočním čtenářsky tvořili žáci 7. A a 9. B, když z domovů donesli své vlastní knížky a poskytli je ke čtení spolužákům. Zkusili se začíst do příběhu a odhadovat, co bude dál, zaposlouchali se do úryvku a knize vymýšleli název, tipovali, jaký bude osud hlavní postavy nebo posuzovali, jestli je jim téma úryvku něčím blízké.

Hodina ve čtenářské dílně probíhala jako by v jiném časoprostoru, na tvářích míň či víc zkušených čtenářů se vesměs rozlíval spokojený výraz. Od kuchařky přes komiks až po román, všem knížkám se při této hodině češtiny dostalo té pravé pozornosti. Příští hodinu čtení pojmeme už o něco vědečtěji. Začneme třeba tím, že kdo jako první najde nějaké obrazné pojmenování, získá bod!

LS