AKTUALITY
Vánoční čas v naší školní družině

Již od začátku ADVENTU se činnosti i zábavy ve všech odděleních naší školní družiny odvíjejí od tématu Vánoc. Připomínáme si s dětmi toto období těšení, pečení cukroví, mlsání z adventního kalendáře i psaní Ježíškovi – poslechem vánočních koled, vypravováním o našich tradicích, četbou i kresbou. Rádi také vyrábíme drobné dárečky pro své nejbližší a kamarády. Již tradičně mohou rodiče i ostatní návštěvníci školy zhlédnout naši vánoční výstavku v přízemí školy a obdivovat zručnost všech dětí. Letos jsme vystřihovali vánoční ozdoby, šili z plstě, malovali na sklo, vyráběli andílky, přáníčka a mnohé další. Moc se těšíme na ten kouzelný Štědrý večer a rozzářené dětské oči - a tímto bychom rádi všem popřáli krásné a klidné prožití vánočních svátků a šťastný rok 2023.

D.T.