AKTUALITY
Kdo to klepe?

Bílý pán. Mikuláš dnes přišel k nám.

Anděl a čert přišli s ním, zjistit, jestli nezlobím.

Den před svátkem svatého Mikuláše jsou děti v našich krajích poněkud nejisté, neboť dochází na sčítání dobrých skutků i prohřešků. Nikdo neví, co vše bylo do Knihy hříchů zapsáno a bude nutné obhájit před nadpřirozenými bytostmi.

Moudrý Mikuláš tak přivedl do každé třídy zástup krásných andělů i partičku rozdováděných čertů, kteří se těšili, až dopadnou nějakou hříšnou duši, aby ji vystrašili a snad dovedli k zamyšlení se nad sebou.

Paní učitelky a páni učitelé podporovali bytosti nadpozemské a zároveň chránili své žáky. Děkujeme všem za pečlivou přípravu a provedení čertovské zábavy, abychom učinili tradici zadost. Bylo to milé čertování a budeme se těšit zase za rok!

Pofotogalerie