AKTUALITY
Rozsvícení vánočního stromu s našimi žáky

O první adventní neděli 27. 11. se v Rychnově nad Kněžnou tradičně konalo rozsvícení vánočního stromu. Předcházela mu tematická hudební vystoupení na připraveném jevišti.

Letos (zcela netradičně) přispěla k předvánoční atmosféře i dvě hudební uskupení z naší školy. Nejprve na jeviště vystoupila velká skupina mladších žáků ze 2. B, 3. A, 4. A a 5. B pod vedením paní učitelky Jiřiny Pupsové, ve spolupráci s Radkou Müllerovou, Helenou Čermákovou, Marií Dernerovou, Pavlínou Hoffmanovou a Dagmar Šromovou. Zazpívali a zahráli všichni společně směs známých vánočních písní a koled pro radost svou i všech přítomných.

Poté je vystřídala skupina Šrum šrum s Dagmar Zemánkovou, což byla část třídy 8. A, neboť několik žáků bohužel onemocnělo. Toto sdružení zapojilo do svého vystoupení celou řadu hudebních nástrojů a zahráli a zazpívali méně známé vánoční melodie s velmi zajímavým instrumentálním doprovodem (klávesy, housle, klarinet, ukulele, tympány aj.). Bohužel jsme zjistili, že zcela nefungovaly mikrofony zpěváků, ale to nic nemění na tom, že osmáci hráli a zpívali jak o život.

Všichni vystupující obdrželi za odměnu od pana starosty zdobený perníček a následně i nějakou tu dobrotu od pedagogů a rodičů. Všem děkujeme za báječnou reprezentaci školy, za radost, kterou přinesli. Krásné předvánoční období nám všem!

Po

fotogalerie