AKTUALITY
Rokytnice v O. h.

„Dušičkové“ svátky se pojí nejen s výzdobou hrobů našich blízkých, ale hlavně zapalujeme svíčky.

Byli jsme se podívat ve firmě SVITR v Rokytnici v O. h. na výrobu různých barev a typů svíček (ale ne hřbitovních). Nejdůležitějšími surovinami jsou parafín, knoty, formy. Největší radost děti měly z toho, že ve skladu připraveném k výprodeji, si mohly nakoupit svíčky pro své nejbližší.

Navštívili jsme i Sýpku – Muzeum Orlických hor, konkrétně stálou muzejní expozici „Řemesly za přírodou Orlických hor“. Věnuje se vztahu člověka a krajiny v regionu. Její dominantou je vzrostlý dub „prorůstající“ třemi patry budovy, na kterém jsou rozmístěné preparáty ptáků. Návštěvníci se seznámí s přírodními podmínkami, faunou i flórou a s řemesly, která z přírody čerpají. Obraz z minulosti hor doplňují historické fotografie a interaktivní encyklopedie.

A tak žáci plnili úkoly, běhali po Sýpce, zjišťovali, zapisovali, používali audio průvodce. Na závěr jsme zhlédli filmy natočené speciálně pro účely této expozice.

Za IV. A M. Dernerová, P. Hoffmanová