AKTUALITY
Nová informatika

Naše škola již aktivně pracuje s revizí RVP a zakomponováním nové informatiky do výuky. V uplynulém týdnu se o tom přesvědčili žáci 6.B a 6.C v rámci hodin anglického jazyka. Během těchto hodin si všichni pomocí robota Vex nejdříve zopakovali probranou látku, aby se následně pustili do samotného programování robota pomocí anglických příkazů. Na Žácích byl vidět zápal a chuť k práci s roboty.

PCfotogalerie