AKTUALITY
Tonda Obal na cestách

Zvýšení povědomí o třídění odpadu a jeho recyklaci je nedílnou součástí environmentální výchovy již od raného školního věku. Proto jsme na prvním stupni naší školy opět uvítali nabídku programu Tonda Obal na cestách. Krátká videa, praktická zkouška třídění odpadu i zábavnou formou podávané informace děti přiměly se zamyslet nad tím, proč a jak bychom odpad měli třídit, abychom jím ještě více nezatěžovali naši planetu. To, že z PET lahví se již zcela běžně vyrábí zimní bundy nebo spacáky, že sklo se dá recyklovat mnohokrát, aniž by ztratilo svoji kvalitu, nebo že do papíru nepatří použité kapesníky a papírové tácky, třeba právě tyto informace utkví v hlavách dětí a povedou je ke smysluplnému třídění odpadu.

za 1.stupeň MJfotogalerie