AKTUALITY
Environmentální okénko

Předposlední zářijový týden pojmenoval závod Škoda AUTO jako tzv. green week, tedy zelený týden, jenž se nesl v duchu ekologie. Nejednalo se pouze o interní záležitost podniku, ale zapojena byla rovněž široká veřejnost, a to včetně škol.

Žáci ZŠ Masarykova se zúčastnili vzdělávacího dopoledne. Nejprve zhlédli dokumentární film Planeta Česko, který nám připomenul, že i naše příroda, jež nás obklopuje, je divoká a má své krásy a půvaby, za nimiž se nemusíme vydávat daleko, až na druhý konec světa..

Druhou částí programu byla přednáška ing. Davida Rešla ze Správy CHKO Orlické hory. Žáci získali zajímavé a cenné informace o CHKO Orlické hory, obzvlášť o fauně a floře.

Když se nad tím vším člověk zamyslí, často si ani neuvědomí, že i my lidé jsme součástí přírody, jež nás obklopuje. Navíc se často snažíme ji různými způsoby ovlivňovat, ale naše rozhodnutí o její ochraně mohou i kolikrát ohrozit její rozmanitost.

Bo