AKTUALITY
Abeceda peněz od České spořitelny – jak děti naučit finanční gramotnosti

Na začátku roku 2022 znovu oslovila Česká spořitelna naší ZŠ Masarykova, abychom navázali na předchozí spolupráci v rámci programu finančního vzdělávání Abecedy peněz. Pro letošní rok byla připravena nabídka pro druháky a čtvrťáky. Pro žáky druhých tříd byl program naplánovaný na šest vyučovacích hodin – první hodinu odprezentovala paní Andrea Dlouhá, zástupkyně ČS. Následně na výuku navazovala třídní učitelka vlastním tempem na základě dodané metodiky a materiálů pro žáky.

Nejvíce se dětem líbila interaktivní hra spolu s pracovním sešitem se samolepkami. Součástí absolvování programu bylo i tzv. kvízování, které žáci absolvovali přes PC. Bylo nutné kvíz provést před samotnou výukou finanční gramotnosti a následně na závěr, aby bylo možné vyhodnotit, co se žáci naučili. Děti touto formou výuky rozšířily své znalosti o financích, příjmech a výdajích, o rodinném rozpočtu a především pak, jak mají s penězi hospodařit. Je velmi důležité vést děti k finanční gramotnosti již odmala. Některé děti nevědí, odkud se berou peníze a proč není dobré nechat všechny rodinné úspory v hračkářství. Žáci se během výuky naučili chápat, co je to rodinný rozpočet a jak o penězích přemýšlejí dospělí, že peníze nerostou na stromě anebo že si můžou na věci našetřit. Žáci si hravou formou vyzkoušeli, jaké výdaje dospělí denně musí řešit. Od těch klasických za rodinný nákup až po ty nečekané, jako je oprava auta.

Po skončení výuky finanční gramotnosti a závěrečném kvízování se třída 2.B zúčastnila soutěže. Pravidla soutěže spočívaly v zapojení se do některého ze vzdělávacích programů Abecedy peněz a vlastní kreativní zpracování toho, co se třída naučila v rámci programu. Žáci si zvolili koláž kombinovanou s ilustrovaným příběhem. Pracovali ve skupinkách po 5, následně svoji práci spojili, poslali ji do soutěže a vyhráli šek na 15.000 Kč. Z oznámení výhry měli všichni obrovskou radost a už nyní přemýšlejí, jak s výhrou naložit. Jelikož se však blíží konec školního roku tak si výhru užijí po prázdninách.

Na závěr bychom rádi poděkovali České spořitelně, nejvíce paní Andree Dlouhé za její spolupráci a následně i paní místostarostce Mgr. Drejslové, která se zúčastnila výherního předání šeku v naší třídě.

Ing. Michaela Mitlehnerová – třídní učitelka 2.B