AKTUALITY
Sportovní odpoledne ve školní družině

Již několikátým rokem jsme se s dětmi ze všech oddělení naší školní družiny sešli v zámeckém parku při plnění sportovních disciplin. Svůj postřeh, běh i zdatnost si každý jednotlivec mohl prověřit na čtyřech stanovištích: hod míčkem do kruhu, běžecký slalom, hod ringo kroužkem do dálky a shazování „plechovek.“Každá z disciplin byla pro někoho snazší nebo obtížnější, ale i nejmladší prvňáčci vše výborně zvládli. Všichni byli za své výkony odměněni a kdo chce něco příště vylepšit, může začít o prázdninách trénovat. Sportování, pohyb a radost z něho slouží ke zdravému vývoji dítěte a při tomto hezky prožitém odpoledni jsme si to opět připomněli.

D. T.