AKTUALITY
Ukázka sportovního výcviku psa

Pondělní vycházka školní družiny měla 6. června trochu jinou náplň. Do parku za námi přijela městská policie s belgickým ovčákem, aby nás seznámila se sportovním výcvikem psů. Před samotnou ukázkou jsme si nejdříve vyslechli trochu teorie a prohlédli si používané pomůcky. Viděli jsme krásně sehranou dvojici - člověka a psa, na kterých bylo znát, že vztah mezi nimi je opravdu pevný.

GM