AKTUALITY
Válka v literatuře

Ačkoliv už jsme měli být někde u Čapka, od některých témat nejde odejít jen tak. V osmém ročníku jsme odbočili od Haškova dobrého vojáka Švejka k textům tematicky podobným, ale vážnějším. V dílech Ericha Maria Remarqua a Fráni Šrámka odhalovali žáci 8. B absurditu války. Svou ruku k dílu přidali i dva spolužáci z Ukrajiny, když nás učili, jak v jejich řeči pojmenovat témata, která jsme v textech objevili: válku, mír, lásku a přátelství. Zdá se být příznačné, že slovo mír se v obou jazycích řekne stejně.

LS