AKTUALITY
Konverzace v parku

„Tak si vystupte do uličky a choďte si, když vám to vyhovuje!“ zaznělo v českém legendárním filmu. Podobnou instrukci dostali i deváťáci, když při konverzaci v anglickém jazyce uslyšeli: „Walk and talk!“ Z uličky pokračovali dál do parku, kde se během chůze snažili rozproudit hovor. V rukách třímali kartičky, které jim přisuzovaly určitou potíž a tu začali společně řešit. Ve druhé části hodiny se z chodících „ředitelů podniku“ stali fotografové. Kdo ulovil víc snímků písmen a vytvořil tak větší počet slov, odcházel zpátky do třídy nejen osvěžen pobytem venku, ale i s pocitem vítězství.

LS