AKTUALITY
Návštěva knihovny

V pašijovém týdnu na šedivé úterý jsme přijali pozvání z městské knihovny na Velikonoční soutěžení a tvoření. Děti z červeného a zeleného oddělení si formou soutěže připomněly zvyky a tradice Velikonoc. Nakonec si mohly nazdobit kraslice, vyrobit věneček z vajíček, složit zajíčka, slepit kuřátko a ovečku. Při odchodu dostal každý čokoládové vajíčko, které bylo tou sladkou tečkou za pěkně stráveným odpolednem.

JK