AKTUALITY
Návštěva městské policie RK

Do naší školy přicházejí stále nové a nové děti z Ukrajiny různých věkových skupin. Při jejich výuce se nám osvědčilo zážitkové učení. Je milé a povzbuzující, že při našich aktivitách nás oslovují představitelé různých povolání. Jedním z nich byl velitel městské policie pan Martinec, který děti pozval na exkurzi do jejich služebny. Čekalo nás vřelé přijetí s ukázkou kamerového systému, vysvětlením úkolů policie, ale hlavně komunikace s dospělými osobami v českém jazyce.

Děkujeme.

Dagmar Židová