AKTUALITY
Zápis

První aprílový pátek se na naší škole konal zápis dětí do prvních tříd. V příjemném odpoledni si děti mohly nejprve vyrobit na chodbě jarní čelenku, poskládat puzzle či proběhnout překážkovou dráhu, pak už se vydaly do tříd k jednotlivým vyučujícím, kteří hravou formou prověřili, jak jsou děti na školu připravené. V příštím školním roce otevřeme dvě třídy, kterými žáčky provedou paní učitelky Radka Čtvrtečková a Klára Solárová. Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru a těšíme se v září na shledanou s už čerstvými školáčky.

KSfotogalerie