AKTUALITY
Mami, tati, mám špatnou známku!

Výchova ke zdraví nám pomáhá správně přistupovat nejen ke své fyzické schránce, ale také k našemu prožívání a v neposlední řadě i k lidem kolem nás.

V jedné lednové hodině jsme se ve třídě 6. A zamýšleli nad zkušenostmi se situačním stresem, který plyne z našeho školního neúspěchu. Že ho někdo vůbec nezažil? Ale kdepak. Diskuze nad bohatými zkušenostmi s reakcemi na špatnou známku zabrala skoro celou hodinu. Abychom se nad stresující zážitky trochu povznesli, připravili si žáci ve skupinkách scénky na téma: „Mami, tati, mám špatnou známku!“ Protože reakce rodičů bývá tou nejcitelnější.

Jednotlivé dramatizace se nesly v duchu nadhledu, často i humoru, ale především v atmosféře sdílení prožitků. Ukázalo se, že přestože se naše předpoklady k dosažení úspěchu liší, rodiče jsou si velmi podobní. Očekávají od nás často víc, než na co zrovna máme. A stresují někdy zbytečně sebe i nás. Spousta maminek a tatínků ale dokáže zvolit správnou strategii – pomůžou nám s kladnou motivací, poradí způsob učení nebo prostě jen soucítí s tím, jak nepovedenou písemku nebo zkoušení prožíváme.

Dramatizace stresujících situací nám daly pocítit, že na své problémy nejsme sami. Školní neúspěch zvládneme líp, když rodičům dáme najevo, že s jejich pomocí se právě dílčí neúspěchy a práce s nimi stávají tou správnou cestou k pohodě i k budoucím úspěchům.

LS