AKTUALITY
Pečení perníčků

patří neodmyslitelně k tradicím posledních kalendářních dnů v roce. Již spoustu let navštěvujeme vždy v těchto vánočních dnech rychnovské Déčko. Děti si samy vyzkouší veškeré dovednosti spojené s pečením perníčků. Více „dřiny“ pak zabere zdobení. Ale ten nádherný pohled na sáček překrásných perníčků je velikou odměnou! Ovšem zda žáčci zvládnou uvázat pěknou mašličku. To bývá v dnešní době dost velký problém. Tento předvánoční čas jsme zakončili procházkou na nádvoří rychnovského zámku. Tam si děti vyzkoušely, co obnáší výlov kaprů, byť jen z kádě. Nasbírali jsme si šupiny pro štěstí a zakončili tak jeden hezký školní den před svátky. Přejeme všem hodně štěstí a zdraví v novém roce 2022.

Za 3. A M. D, P. H.