AKTUALITY
Jazykový kurz v čase předvánočním

Vánoce - jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Advent, pečení cukroví, zdobení stromečku, ale i Ježíšek nebo Štědrý den s dárky - to všechno jsou pojmy, které děti z Ukrajiny či Vietnamu neznají. Úkolem vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Masarykova v Rychnově nad Kněžnou je i seznamování se s kulturou naší země. Hodně si vyprávíme, čteme, chodíme na procházky.

Náš jazykový kurz je rozdělen do dvou skupin. Obě skupiny mají dopolední teoretické části s p. Berkovou a také odpolední praktické, kde se prožitkovým učením seznamují s novým prostředím. Osvojují si základy českého jazyka v praktických situacích.

V předvánočním čase první skupina p. Židové využila nabídky Městské knihovny a zúčastnila se "Vánočního tvoření". Pracovnice knihovny připravily zajímavý kvíz. Při jeho plnění dětem pomáhaly a vysvětlovaly naše zvyky tradice. Domů pak děti mamince přinesly adventní kalendář nebo věnec, který samy vyrobily.

Další hodinu se děti důkladně seznámily s tradicí stavění betlémů. To se stalo na výstavě na zámku. A opět pomohly průvodkyně. Nejen že se jim věnovaly v době polední přestávky, ale opět obětavě vyprávěly, vysvětlovaly. Oběma zařízením patří z naší strany obrovské díky. Pro děti s odlišným mateřským jazykem je důležité slyšet správnou češtinu od různých lidí. Stejně důležité je však nebát se mluvit. A to se v obou případech dělo.

Druhá skupina p.Látalové navštívila také výstavu betlémů, vyzkoušela si praktickou jízdu vánočně vyzdobeným Rychnovem. Děti si musely samostatně koupit jízdenku, domluvit se s panem řidičem, který byl moc milý a trpělivý. Děkujeme.

U vánočního stromku na náměstí se seznámily děti se zvyky a tradicemi českých Vánoc pomocí kvízu, sdělily si, jaké jsou svátky v jejich rodných zemích. Ve škole si vyrobily vánoční pohlednici a přání. Pomocí ilustrací si sdělily, jak vypadá jejich sváteční tabule, které pokrmy bychom našly u nich doma na Štědrý den.

Nechyběla ani předvánoční návštěva knihovny, kde se mohly zaregistrovat a do budoucna tedy toto místo navštěvovat a využívat. Co kdyby jim Ježíšek nenadělil žádnou knížku?

Ochutnávka vanilkových rohlíčků a lineckého cukroví či perníčků byla pro obě skupiny už jen krásné zakončení těchto předvánočních příprav. Za poslechu vánočních koled a cinkání zvonečku se rozkrojilo jablíčko. Byla v něm hvězdička.

Tak všichni pevně věříme, že se v příštím roce 2022 ve zdraví opět setkáme.

D.Ž. + M.L.