AKTUALITY
Hra s chybou

Považovat chybu za důvod k radosti se vyplácí. Protože výuka češtiny v osmém ročníku doznala za předchozí dva roky zasažené distanční výukou znatelných trhlin, o chyby při opakování učiva a prohlubování znalostí není nouze. Jak taky zvládnout všechno důležité učivo na dálku, když udržet pozornost a nenechat se od obrazovky odlákat jednou mladším sourozencem, podruhé řinčícím zvonkem u dveří, jindy zase kamarádem na telefonu, se často jevilo jako nadlidský úkol?

Rozhodli jsme se tedy chyb nebát a jít cestou lidového rčení, že opakování je matka moudrosti. Chyby, kterých se dopustili, si žáci i se skrytým správným řešením napsali na kartičky. K tomu přidali opakovací otázky z teorie mluvnice i literatury a rázem se učebna proměnila v hernu. A že nešlo jen o opakování znalostí, netřeba pochybovat. Osmáci probudili svou fantazii při vymýšlení herního plánku, zapracovali na dovednostech domluvit se, prosadit své nápady i rozvrhnout si činnosti v čase. A že některou z chyb udělají znovu? Možná, ale třeba už naposled.

LS