AKTUALITY
Léto, je léto…

Letošní školní rok byl zcela JINÝ. Mnohé nám dal i vzal a teď je hlavní, jak se z něho poučíme a co bude dál. Všichni věříme, že se od září budeme moci vrátit do školních lavic bez výhrad, abychom se pustili do práce na své vzdělávací cestě. Přichází zamyšlení, jak pokračovat.

Ve škole se ovšem nezahálelo a zatím, co byly budovy prázdné, probíhala řada úprav a vylepšení pro další výuku, především v oblasti počítačů. Byla zcela nově vybavena počítačová učebna na pavilonu, získali jsme řadu nových tabletů a zařízení k výuce, všichni učitelé mají k dispozici školní telefon, probíhá výměna zastaralých požárních dveří a máme i plno nových plánů.

Pokud nemluvíme o učení, pak můžeme prohlásit, že to byl rok velmi plodný. Narodila se čtyři učitelská miminka: Martínek, Davídek, Terezka a Ondra. Všem přejeme hodně zdraví a společných radostí celým rodinám. S tím souvisela i řada změn ve vyučování a obměn v učitelském sboru.

Konec roku byl ve znamení nových setkání. Konečně spolu ve třídě, na exkurzi, na přehlídce dravců, na sportovním dnu, fotografování tříd. Stále jsme se snažili dodržet všechny pokyny a přitom se zapojovat do společných aktivit. Hodně se chodilo učit ven a vymýšlely se nejrůznější zajímavosti. S velkým úspěchem se setkaly především Bláznivé středy na pavilonu, které rozvířily fantazii žáků, učitelek ale i rodičů. Za všechny jmenujme středu ponožkovou nebo brýlovou. Bohatá fotogalerie dokládá toto veselí.

Podařilo se uskutečnit setkání rodičů budoucích prvňáčků, aby rodiče i děti poznali budoucí paní učitelku a prohlédli si školu, do které od září nastoupí, došlo na první fotografie ve škole. I v roce 2021-22 se otevírá třída pro talentované žáky, kam žáci nastupují po úspěšně zvládnutých přijímacích zkouškách.

Nakonec vše dospělo ke klasifikaci a ukončení školního roku s vyřazováním žáků 9. ročníku, které se uskutečnilo v zámecké jízdárně 30. 6. 2021. Všem to velice slušelo a důstojně jsme se rozloučili, o čemž svědčí fotografie Vojty Kubíčka, žáka 8. A. Krásné léto ve zdraví a pohodě nám všem!

Mgr. Radka Polívková, ředitelka školyFotogalerie - Vojta Kubíček