AKTUALITY
Vzdělávání cizinců

Do České republiky, zejména do našeho regionu, přijíždí stálevíce cizinců za prací. Zpravidla mladí lidé, rodiny s malými dětmi. Tyto děti jsou pak zařazovány do školských zařízení bez znalosti českého jazyka. Školy se jim snaží nabídnout nadstandardní služby formou výuky našeho jazyka.

Také ZŠ Masarykova pomáhá svým dětem ve dvou skupinách. Jedna je vietnamská komunita mluvící vietnamsky, druhá jsou Ukrajinci mluvící ukrajinsky.

Pokud děti navštěvují školu pravidelně, dochází k socializaci, navazování kontaktů s vrstevníky, vznikají nová přátelství. Řeč se začíná přirozenou cestou rozvíjet. Coronavir však tuto možnost přerušil. Výuka probíhala online, často bývaly problémy s technikou a internetovým připojením. Využívali jsme učebnice, obrázky, konkrétní věci. Hledali jsme však i jiné cesty. Osvědčilo se nám zážitkové učení. Procházky s malými skupinkami dětí nahrazovaly výukové hodiny. Děti poznávaly naše město, zažily nákupy v supermarketu, navštívily knihovnu, stadion apod. Při těchto aktivitách jsme stále mluvili, čímž si děti obohacovaly slovní zásobu a zároveň si upevňovaly učivo do školy. Snažily se mluvit česky, opravovaly si chybné tvary slov, hledaly správné výrazy. Pokud je něco zajímalo, hledaly odpověď u dospělých. Od městských zahradníků se dozvěděly, že před společenským centrem bude louka plná květů. V knihově od paní knihovnice zjistily, kdy si mohou přijít půjčit knihu apod. Používali jsme ve skupinách i moderní techniku a děti se učily její obsluhu v českém jazyce. Tyto děti se v životě jistě neztratí.

Čeština je těžký jazyk. Pevně věříme, že naši cizinci se s ní "poperou".