AKTUALITY
Podpora nadání v Královéhradeckém kraji

Dne 2. 6. 2021 se konala konference, která byla připravovaná několik měsíců a nakonec se musela uskutečnit online vzhledem k současné situaci. Vznikla ve spolupráci KAP a NPI.

Hlavními tématy byly: Odlišnosti v intelektovém nadání, Jak se cítí nadaní žáci v prostředí školy, Identifikace kognitivně nadaných žáků, Jak začít s podporou nadání, Jaký systém podpory nadání na škole zvolit, Nadání a emoce.

Na přípravě se anonymně podíleli i žáci naší školy, kteří v dotaznících vyplnili údaje a my jsme zase získali velmi zajímavou zpětnou vazbu, jak vnímají školní práci a komunikaci, a to i ve ztížených podmínkách distanční výuky. Až na několik drobných připomínek byli naši učitelé velmi kladně hodnoceni a to je pro nás velmi potěšující a zároveň zavazující.

Na konferenci zaznělo plno podnětů, teorií a příkladů dobré praxe. Konference měla i mezinárodní zastoupení lektorů v podobě Slovenek Mgr. Juráškové a Mgr. Mátychové, které byly cca před 2 lety přítomny Kulatému stolu NPI i na naší škole.

Ráda bych ocenila příspěvek z PPP a SPC HK Mgr. Holé a Mgr. Čermákové, které velmi srozumitelně a přehledně přiblížily problematiku práce s nadaným dítětem, jeho rodičem a možnosti podpory. I školská zařízení udělala velký posun v této práci a patří jim za to velký dík. Učitelé a ředitelé potřebují takovou podporu, aby se nebáli do této problematiky smysluplně vstoupit a věděli, na koho se mohou obrátit.

Osobně jsem měla možnost vést odpolední workshop s Ing. Poloprutskou z Mensy ČR. Představila jsem práci s nadanými žáky na naší škole, kde pracujeme formou talentovaných tříd na 2. stupni od roku 2005. Je nutno říci, že hlavním cílem je žáky nijak nevyčleňovat, podporovat, dát jim potřebný prostor, rozšiřovat ho a zároveň zajistit, aby se se svými vrstevníky potkávali v některých výukových skupinách.

Museli jsme se trochu potýkat s připojením, ale vše se zvládlo a účastníci se trpělivě přihlašovali a konferenci sledovali do poslední chvíle. Díky za tuto příležitost!

Mgr. Radka Polívková, ředitelka školy