AKTUALITY
Zápisové lístky

Zápisové lístky bude výchovná poradkyně Mgr. Iva Dusbabová vydávat ve čtvrtek 4.3. od 13.00 do 15.00 h zákonným zástupcům vycházejících žáků. Vydávání proběhne za skleněnou přepážkou proti podpisu zákonného zástupce.
Pokud bude třeba domluvit náhradní termín předání, je to možné po telefonické domluvě na telefonu 778 409 207 u p. Hedviky Buřilové v kanceláři školy.

Vedení školy