AKTUALITY
Klasifikace za 1. pololetí

Vážení rodiče,
ve škole byla uzavřena klasifikaci za 1. pololetí 2020-2021.
Hodnocení jsme provedli numerickou podobou (ne slovně).
Učitelé mají dostatek podkladů pro hodnocení.
Rodiče obdrželi elektronicky návrh klasifikace před vydáním samotného výpisu (21. 1. - 22. 1. 2021), aby bylo možné dořešit přímo s vyučujícími daného předmětu případné nejasnosti (nejpozději do 26. 1. 2021).
Všichni jsme měli velkou snahu dojít k objektivnímu hodnocení odvedené školní práce.


Děkujeme za spolupráci a pochopení
vedení školy