AKTUALITY
Klasifikace za 1. pololetí - informace

Vážení rodiče,
ve škole připravujeme klasifikaci za 1. pololetí 2020-2021.
Hodnocení provedeme numerickou podobou (ne slovně).
Učitelé mají dostatek podkladů pro hodnocení, pokud žáci pracovali; snaží se se žáky komunikovat, v době rotační výuky před Vánocemi bylo ve všech třídách provedeno předběžné hodnocení a žáci byli upozorněni, co je třeba dodělat, opravit si pro lepší výsledek.
Koncem příštího týdne (nejpozději 25. 1. 2021) obdržíte elektronicky návrh klasifikace před vydáním samotného výpisu, aby bylo možné dořešit přímo s vyučujícími daného předmětu případné nejasnosti (nejpozději do 27. 1. 2021).
Všichni máme snahu dojít k objektivnímu hodnocení odvedené školní práce.


Děkujeme za spolupráci a pochopení vedení školy