AKTUALITY
Rok 2020 končí

Je pravdou, že většina z nás doufá, že s sebou odnese všechny problémy, nejistoty a potíže, se kterými jsme se museli potýkat a překonávat je.

Bylo třeba naučit se plno nových věcí, snažili jsme se společně komunikovat jinak než dosud. Hledali jsme řešení pro zdánlivě neřešitelné situace. Vyhovět všem požadavkům a přáním rodičů i žáků je někdy skutečně nemožné. Vždy nastupuje velké úsilí najít společnou řeč a cestu. Jde nám přece o to, abychom tuto těžkou zkoušku zvládli a v životě obstáli.

Děkujeme všem za spolupráci a vstřícnost. Ověřili jsme si, že se můžeme na spoustu lidí a organizací spolehnout. To jsou dobrá zjištění.

Pokud bude v lednu pokračovat střídavá výuka, zahájí ji na 2. stupni skupina II: 7. ABC, 8. CD a 9. ABC. Aktualizovat informace na www.zsrychnov.cz budeme 3. 1. 2021.

Osobně děkuji všem našim zaměstnancům, pedagogickým i nepedagogickým. Je skvělé vést tak přátelský a spolupracující kolektiv, který je vedení oporou v těžkých chvílích!

Přejeme co nejsrdečněji hodně zdraví, pohody a energie do všech aktivit v roce 2021!

Mgr. Radka Polívková, ředitelka ZŠ