AKTUALITY
Výuka od 7. 12. 2020

Od pondělí 7. 12. 2020 nastupuje k prezenční výuce druhá skupina žáků na 2. stupni + 1. stupeň a 9. ročník..

Jedná se o třídy 7. A, 7. B, 7. C, 8. C a 8. D.

Provedli jsme úpravu rozvrhů dle požadavků na dodržování hygieny, dezinfekce, homogenitu skupin.

Důležitým aspektem byla i organizace stravování ve školní jídelně, naši žáci se budou stravovat ve 2. patře jídelny, je třeba dodržovat harmonogram, aby všichni žáci i zaměstnanci školy měli možnost se stravovat.

Žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně, který si však mohou pouze odebrat u výdejového okénka (+10,- Kč na obal).

V tomto období nebude probíhat odpolední vyučování.

Třídy 6. ročníku, 8. A a 8. B budou pokračovat v distanční výuce, i když může dojít ke změnám vzhledem k úpravám rozvrhů v prezenční výuce.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vedení školyRozvrhy - 7. A, B, C, 8. C, D, 9. A, B, C

Stravování v ŠJ - od 7. 12. 2020 – skupina II