AKTUALITY
Milí žáci a rodiče,

od pondělí 30. 11. 2020 dochází ke změně výuky.

Na prezenční formu přejdou všechny ročníky 1. stupně a 9. ročník.

V první skupině nastoupí i 6. A, B, C a 8. A, B.

Provedli jsme úpravu rozvrhů dle požadavků na dodržování hygieny, dezinfekce, homogenitu skupin (stěhování tříd, spojování skupin není možné).

Důležitým aspektem byla i organizace stravování ve školní jídelně, naši žáci se budou stravovat ve 2. patře jídelny, je třeba dodržovat harmonogram, aby všichni žáci i zaměstnanci školy měli možnost se stravovat.

V tomto období nebude probíhat odpolední vyučování.

Třídy 7. ročníku, 8. C a 8. D budou pokračovat v distanční výuce, i když může dojít ke změnám vzhledem k úpravám rozvrhů v prezenční výuce.

Organizaci školní práce od 7. 12. 2020 zveřejníme v průběhu příštího týdne.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vedení školyRozvrhy - 6. A, B, C, 8. A, B, 9. A, B, C

Organizace školy od 30. 11. 2020 – pavilon

Stravování v ŠJ - od 30. 11. 2020 – skupina I