AKTUALITY
Václavák ve Včelném

V době distanční výuky vítáme každou příležitost dostat se ven do přírody. A věřte, že se snažíme všichni: žáci, rodiče i učitelé. Nabídla jsem svým prvňáčkům v den státního svátku poučnou procházku lesem s detektivním pátráním, kterou nejenom pro svou třídu, ale vlastně pro všechny, připravila moje kolegyně. Měla jsem radost, že do pro prvňáky obtížných úkolů s angličtinou i násobilkou se mnoho mých žáčků pustilo s asistencí svých rodičů. Celé odpoledne mi mobil bzučel a oznamoval přílet mnoha vydařených fotografií z detektivního pátrání. Večer mě potěšila zpráva od jedné maminky: „Bylo úžasné, jak jedna paní učitelka ze 3. A (moje milá kolegyně Hanka Klapalová) proměnila les Včelný ve Václavák!!! Tolik lidí jsem dlouho nepotkala. Bylo to moc milé - krásná zábava!!!“ Chtěla bych tímto poděkovat Hance, dětem a především všem rodičům, kteří byli dětem v obtížné době velkou oporou.

Táňa Vrbová 1. C