AKTUALITY

Gratulujeme úspěšným řešitelům přijímacích zkoušek!

Výsledky jsou zde

Podle výsledků přijímacího řízení do třídy pro talentované žáky bylo stanoveno pořadí žáků podle úspěšnosti. V prvním kroku jsme přijali do příští 6. A žáky na 1. až 28. místě. Počet přijatých žáků se bude upravovat podle skutečného potvrzení přestupu na naši školu.
Dejte vědět písemně (schránka u vchodu nebo poštou ZŠ RK, Masarykova 563, 516 01 Rychnov n. Kn.) nebo e-mailem na adresu reditelka@zsrychnov.cz (nejpozději do pátku 19. 6. 2020 včetně), zda Vaše dítě skutečně od 1. 9. 2020 nastoupí do této třídy.
Pokud žák pod čarou se posune v pořadí, budeme Vás okamžitě kontaktovat.
Děkujeme za spolupráci

Mgr. Radka Polívková, ředitelka školy, Mgr. Jitka Jarolímková, zástupkyně ředitelky