AKTUALITY
Předškoláčci 2020

předškoláky a jejich rodiči na pavilonu ZŠ RK Masarykova. Celé odpoledne 10. 3. zvonil mobil paní ředitelky a rodiče se dotazovali, zda mohou na pavilon přijít, že se jejich děti moc těší. Nic jsme nerušili a byli jsme velice rádi, protože zájem o setkání s budoucími učitelkami prvních tříd Ilonou Krejzovou, Terezou Macháčkovou a Táňou Vrbovou byl opravdu velký.

Fotografie Vojty a Jindřicha Kubíčkových mají velkou výpovědní hodnotu, a tak si je prohlédněte ve fotogalerii. Paní učitelky si vzaly na výpomoc své stávající žáky ze 4. a 5. tříd, kteří se ochotně proměnili v pedagogické pomocníčky. Předškoláci ochotně spolupracovali a setkání na pavilonu se podařilo na jedničku.

Příští plánované setkání 17. 3. se určitě ruší. Podle situace budeme rodiče informovat, jak bude probíhat zápis do 1. tříd, zda dojde k posunu termínu či nikoliv. Vše bude zveřejňováno na www.zsrychnov.cz, na obou školních budovách u vchodů a na nástěnkách rychnovských mateřských škol, kam budeme informace zasílat.

Děkujeme za pochopení a budeme se na vás těšit!

Radka Polívkováfotogalerie - fotografie: Vojta a Jindřich Kubíčkovi