AKTUALITY
Škola v pohybu

Hodiny tělesné výchovy jsou na prvním stupni ZŠ velmi oblíbeným předmětem. Kromě hodin v tělocvičně děti chodí plavat i bruslit. Abychom jim tělocviky ještě více zpříjemnili, již druhým rokem jsme využili nabídku zapojení se do projektu „Škola v pohybu“ zaměřeného na podporu pohybových aktivit v rámci hodin TV. Při hodině s trenérem si děti hravou formou zvyšují své pohybové dovednosti, kdy 45 minut jsou v neustálém aktivním zapojení bez jakéhokoliv čekání a prostojů. Ti, co hodinu již zažili, vědí, že jejich tělo jim tuto hodinu připomínalo ještě další dva dny. Velmi děkujeme za vřelý přístup, vstřícnost a zajímavé nápady Ing. Mgr. Kamilu Kaplanovi a těšíme se na další spolupráci.

mj za 1.stupeň