AKTUALITY
Den plný her aneb Škola hrou s Janem Ámosem

Již řadu let se poslední lednové pondělí na druhém stupni neučí podle rozvrhu. Letos jsme se snažili pozměnit koncept celého dne a přímo se nabízela osobnost Jana Ámose Komenského (1592 – 1670)jako ústřední téma celého projektového dne.

Učitelé českého jazyka a společenských předmětů připravili základní koncept a zapojili i ostatní pedagogy do příprav. Vznikla tak výstava v tělocvičně, kde se žáci seznamovali s informacemi o životě a tvorbě Učitele národů. Postupně pak přibývaly práce žákovské. Za některá díla by se nemusely stydět ani renomované výstavy.

Ve třídách se pracovalo s citáty, s labyrintem, promítaly se krátké dokumenty, vytvářel se moderní Orbis pictus nebo se žáci učili tandemově, našel se i prostor pro deskové hry. Podnětů bylo opravdu hodně a výsledek předčil naše očekávání, z čehož máme pochopitelně velkou radost.

Odpoledne jsme přivítali ve škole rodiče a žáky, kteří se přišli podívat, jak to na druhém stupni na naší škole chodí. V úvodu všechny pozdravila i paní Ludmila Cabalková, vedoucí odboru školství v RK a poté mohli všichni přítomní zhlédnout výše zmíněnou výstavu J. A. Komenského. Následovaly krátké ukázky výuky matematiky, angličtiny a děti pak sledovaly pokusy ve fyzice. Rodiče měli možnost diskutovat s učiteli a vedením školy. Ústředním tématem byly přijímací zkoušky do třídy pro talentované žáky. V několika učebnách byly připravené různé aktivity z vyučovacích hodin, velmi také zaujala výstava výtvarných prací s nápaditými zátišími.

Velice nás potěšil velký zájem o tuto akci. Probíhala skutečně živá diskuze a jsme za to rádi. V takových chvílích se dostává učitelům zpětná vazba a těší nás zájem rodičů o vzdělání svých dětí, motivace ke vzdělání, bez které to prostě nejde.

Mgr. Radka Polívková, ředitelka školyfotogalerie - dopoledne

fotogalerie - odpoledne