AKTUALITY
Vánoce, Vánoce odcházejí

Rádi jsme první školní lednovou středu přijali pozvání ZŠ Kolowratská na loučení s Vánoci – na besídku. Po úvodním slovu paní ředitelky M. Stančekové se mohlo začít. Programem nás provázela, a vystupující děti na klávesy doprovázela, paní učitelka J. Pupsová, která nás také všechny strhla ke zpěvu a tanci. Moc jsme si užili koledy i vánoční písně, naučili jsme se krátký taneček a rozhodně jsme se nebáli zapojit, hlásit, odpovídat…jednoduše nás pohltila přívětivá atmosféra. Zlatým hřebem dopoledne pak byla pohádka Tři oříšky pro Popelku, kterou s dětmi v dramatickém kroužku připravila paní učitelka E. Kučerová. Klobouk dolů před výkony všech účinkujících, zazněly celé repliky ze známé pohádky. Herci i jejich pomocníci byli skvělí, nadchli nás a tak jsme je také po zásluze odměnili neutuchajícím potleskem. Třikrát se museli vracet, aby si naše ovace vychutnali. BRAVO! ?

I my přejeme všem na ZŠ Kolowratská krásný a úspěšný rok 2020 a budeme se těšit na další pozvání!

2. A, 2, B a 3. B