AKTUALITY
Vánoční turnaj v košíkové

Další rok nám končí a ještě než se před vánočními prázdninami zavřou obě školní budovy, užívají si žáci tradičních aktivit, jako jsou besídky, návštěvy výstav, koncertů, filmových představení a také tradiční vánoční turnaj v košíkové, kdy se celý druhý stupeň shromáždí v hale průmyslovky, aby přítomní fandili odvážným basketbalistům z řad učitelů a žáků devátého ročníku. Deváťáci bojovali statečně, ale nakonec skončili druzí. Hrálo se fér a podporu měla obě mužstva, což je samozřejmě nejdůležitější.

Velmi příjemným zpestřením sportovního zápolení byla vystoupení všech tří tříd 9. ročníku, za která sklidily velký potlesk a do tancování macareny se zapojila i celá řada mladších žáků z publika.

Následně se soutěžilo mezi třídami, kdy se házelo na koš formou dvojtaktů. Vždy je příjemné vidět, jak se žáci rok od roku zlepšují, a to je vlastně ta nejlepší motivace, proč trénovat a snažit se.

Závěr patří společnému zpěvu vánoční písně či koledy. Letos byla vybrána proslulá píseň Johna Lennona Happy Christmas, která zněla v posledních dnech celou školou, a zde se představila velká skupina hudebníků, které pak doplnil sborový zpěv celého druhého stupně, jenž dokázal zpívat dvojhlasně a skutečně si tuto aktivitu užít. Ohlas byl ohromný.

Velké poděkování patří všem organizátorům, hrajícím učitelům, ale i těm, kteří žáky vedli a podporovali. Moc díky za krásně prožité předvánoční sportovně hudební odpoledne a přejeme pohádkové Vánoce a vše dobré do roku 2020!

Mgr. Radka Polívková


fotogalerie