AKTUALITY
Ze školní družiny

Příroda je již v plné vládě podzimu a jeho krásy vnímáme všude kolem nás. S dětmi si při vycházkách všímáme krásně zbarvených listů, sbíráme kaštany, žaludy, větvičky, bukvice i další přírodniny. Při pobytu v parku z nich dětí tvoří na zemi obrazce, různě je aranžují, vytváří kytice. Ve družině jsme zase malovali kaštany, vyráběli zvířátka z ořechů, šili ptáčky, navlékali housenky z listí a starší děti vyrobily podzimníčky. Vedeme děti k vnímání přírodních krás, významu a důležitosti přírody pro člověka a také její ochraně.

DT